DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME BRÁT SI KLIENTY DOMŮ NA NÁVŠTĚVU NEBO NA VÍKENDOVÉ POBYTY, ČI NA VYCHÁZKY DO MĚSTA.

SOUČASNÁ SITUACE SI ŽÁDÁ VELKOU OBEZŘETNOST, V ZÁJMU NÁS VŠECH JE ABY SE KORONAVIRUS NEDOSTAL DO DOMOVA PRO SENIORY, PROSÍM ZVAŽTE RIZIKO ŽE MŮŽETE NAKAZIT NEJEN SVÉHO BLÍZKÉHO, ALE I OSTATNÍ KLIENTY.

PRAVIDLA NÁVŠTĚVY

Návštěva blízké osoby probíhá za dodržování pravidel zvláštního režimu, stanoveného z důvodu prevence nákazy koronavirem.

 • Na návštěvu je nutné se objednat (RECEPCE 8:00 -12:00, tel: 725 526 030)
 • Každý návštěvník musí mít zakrytá ústa i nos rouškou PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY
 • Návštěva po vstupu do domova provede desinfekci rukou
 • Návštěva vyplní a podepíše čestné prohlášení
 • Návštěva se nebude dotýkat klienta, musí dodržovat dvoumetrový rozestup od klienta
 • Za klientem mohou max. 2 osoby v jeden termín
 • Každý návštěvník musí být starší 18 let
 • Návštěvník musí mít teplotu maximálně 36,9°C
 • Návštěva musí dodržovat dvoumetrový rozestup od klienta
 • Návštěva bude trvat 30 minut
 • Při návštěvě klientů chodících či s možností vyvezení na křesle doporučujeme, aby návštěva probíhala ve venkovních prostorách
 • Návštěvní hodiny: PO-PÁ 10:00-10:30 a 15:00-17:30, SO+NE 13:00-17:30

V případě, že navštěvující osoba poruší tyto podmínky, bude jí další návštěva zakázána!
V případě, že tyto podmínky budou navštěvující porušovat, dojde k úplnému zrušení návštěv a uzavření domova. Pravidla dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví – MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN


Domov pro seniory Pohoda se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 a vyhláškou 505/2006. Domov pro seniory Pohoda na základě uvedeného zákona provozuje dvě služby, podle § 40, terénní pečovatelskou službu a pobytové služby, dům pečovatelskou službou a podle § 49 domov pro seniory s celoročním pobytem.

Domov pro seniory Pohoda

Poskytujeme sociální služby seniorům starším 50ti let, kteří potřebují celodenní péči. Domov pro seniory má pro své klienty 84 lůžek na dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a na dvou apartmánech určených pro manželské páry. O klienty se starají pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovnice a další kvalifikovaný personál. Součástí celodenní péče je podpora, při zajišťování hygieny, při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc a podpora při vyřizování osobních nebo úředních záležitostí, poskytování celodenní stravy. Strava je poskytována podle potřeb dietního stravování. Klienti se mohou stravovat společně s ostatními v jídelně nebo individuálně na pokojích.

Součástí péče je individuální přístup ke každému klientovi a aktivizace pomocí konceptů bazální stimulace a smyslové aktivizace. Domov pro seniory Pohoda pořádá pro své klienty různé skupinové nebo individuální aktivity, např. oslavy narozenin, výlety po okolí, návštěvy kulturních památek, předčítání, rukodělné činnosti, pečení, pohybové aktivity, hraní stolních her, cestovatelské přednášky atp.  Účast na aktivitách je dobrovolná a klienti si sami vybírají, jaké aktivity chtějí navštěvovat.

Součástí areálu Domova pro seniory Pohoda je zahrada s terasou a altánem, dům s pečovatelskou službou, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře a rehabilitace.

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech. Kapacita pečovatelské služby je 80 klientů. Pečovatelská služba je určena obyvatelům Netolic, Perova Dvora, Grejnarova, Kratochvíle, Slouní a Schwarcenberku. Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. V areálu Domova pro seniory Pohoda je také dům s pečovatelskou službou s 9ti bytovými jednotkami. V domě s pečovatelskou službou není poskytována zdravotnická péče.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hodin v Netolicích a v městské části Petrův Dvůr (Kratochvíle, Slouně, Švarcenberk, Grejnarov).

.