Domov pro seniory Pohoda se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 a vyhláškou 505/2006. Domov pro seniory Pohoda na základě uvedeného zákona provozuje dvě služby, podle § 40, terénní pečovatelskou službu a pobytové služby, dům pečovatelskou službou a podle § 49 domov pro seniory s celoročním pobytem.

Domov pro seniory Pohoda

Poskytujeme sociální služby seniorům starším 50ti let, kteří potřebují celodenní péči. Domov pro seniory má pro své klienty 84 lůžek na dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a na dvou apartmánech určených pro manželské páry. O klienty se starají pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovnice a další kvalifikovaný personál. Součástí celodenní péče je podpora, při zajišťování hygieny, při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc a podpora při vyřizování osobních nebo úředních záležitostí, poskytování celodenní stravy. Strava je poskytována podle potřeb dietního stravování. Klienti se mohou stravovat společně s ostatními v jídelně nebo individuálně na pokojích.

Součástí péče je individuální přístup ke každému klientovi a aktivizace pomocí konceptů bazální stimulace a smyslové aktivizace. Domov pro seniory Pohoda pořádá pro své klienty různé skupinové nebo individuální aktivity, např. oslavy narozenin, výlety po okolí, návštěvy kulturních památek, předčítání, rukodělné činnosti, pečení, pohybové aktivity, hraní stolních her, cestovatelské přednášky atp.  Účast na aktivitách je dobrovolná a klienti si sami vybírají, jaké aktivity chtějí navštěvovat.

Součástí areálu Domova pro seniory Pohoda je zahrada s terasou a altánem, dům s pečovatelskou službou, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře a rehabilitace.

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech. Kapacita pečovatelské služby je 80 klientů. Pečovatelská služba je určena obyvatelům Netolic, Perova Dvora, Grejnarova, Kratochvíle, Slouní a Schwarcenberku. Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. V areálu Domova pro seniory Pohoda je také dům s pečovatelskou službou s 9ti bytovými jednotkami. V domě s pečovatelskou službou není poskytována zdravotnická péče.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hodin v Netolicích a v městské části Petrův Dvůr (Kratochvíle, Slouně, Švarcenberk, Grejnarov).

.