Aktuální info:

Aktuální informace o vycházkách klientů z Domova pro seniory POHODA

Vláda ČR zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370 s účinností od 22. 12. 2020.

Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Což v praxi znamená, že každý klient, který opustí zařízení, má být následně umístěn do oddělených prostor, respektive karanténního pokoje.

V případě vycházky klientů mimo objekt nebo areál Domova po dobu trvání nouzového stavu musí být plněny tyto podmínky:

  • vycházka bude klientovi umožněna za podmínky, že bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor;
  • do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
  • umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;
  • Klient po celou dobu vycházky využívá respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Děkujeme za respektování těchto podmínek, které jsou stanoveny především pro ochranu Vašich blízkých a našich klientů.

>>> Aktuální informace 8.1.2021<<<

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM

OD  5. 2.  2021 změna v realizaci návštěv klientů Domova pro seniory Pohoda Netolice.
S ohledem na aktuální situaci oznamujeme, že od 5. února 2021 musí každá návštěva podstoupit antigenní test přímo u nás v Domově nebo doložit potvrzení o provedeném negativním testu ne starším 48 hodin.
! ! ! Již není možná výjimka (návštěva bez testu) pro osoby, které prodělaly covid-19 a jsou v tzv. ochranné lhůtě 90 dní.
Ostatní pravidla návštěv nadále zůstávají v platnosti.

>>> Pokyny k návštěvám <<<

>>> Desatero pro návštěvy <<<

6.11.2020 jsme obdrželi výsledky testování. V našem domově se nákaza covid-19 prokázala u 23 klientů. Většina z nakažených má lehký průběh nebo je bezpříznaková. Dohromady pět klientů je hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení. Celkem se tedy nákaza objevila u 27 klientů, z toho 2 klienti jsou již uzdraveni, zpět na svém pokoji a daří se jim dobře. Děláme maximum pro to, aby se nákaza nerozšířila dál. Všichni pracovníci domova pracují s vypjetím všech sil, za což jim od srdce děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizováno 9.11.2020

Vážení rodinní příslušníci klientů Domova pro seniory Pohoda Netolice,  vážení přátelé,

Při dalším testování byla zjištěna nákaza u dvou pracovníků.

Pracovníci zařízení pracují v ochranných pomůckách podle nařízení a doporučení MPSV ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Klientům je poskytována veškerá základní péče, daří se jim s ohledem na vzniklou situaci dobře.

Zdravotní stav čtyř nakažených klientů se nijak výrazně nehorší, stále mají mírný průběh.

V následujících dnech budeme klienty plošně testovat, o případné pozitivitě Vašeho blízkého Vás budeme informovat.

Obyvatele domova by potěšilo, kdyby jim jejich rodiny a blízcí pravidelně zavolali, napsali jim dopis a potěšili milým slovem nebo poslali dárek.

Aktuální stav můžete sledovat na Facebookovém profilu Domov pro seniory Pohoda Netolice.

Děkujeme, že nám držíte palce a také děkujeme za Vaše pozornosti pro naše klienty.

                                                                                                                                         Aktualizováno 3.11.2020

Při testování klientů a zaměstnanců v Domově pro seniory Pohoda z 26.10.2020, byla nákaza prokázána u čtyř klientů domova a dohromady tří zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou v domácí izolaci. Klienty jsme přesunuli na izolaci do připravené „covid zóny“ a stará se o ně vyčleněný personál. Klientům se daří dobře, mají lehký průběh nemoci, pečlivě sledujeme jejich zdravotní stav, případné změny zdravotního stavu kontroluje lékař.

Aktualizováno 29.10.2020

Domov pro seniory Pohoda Netolice se aktuálně nachází ve stavu KARANTÉNY

V Domově se vyskytla nákaza COVID-19, konkrétně u jedné z pracovnic přímé péče, která je nyní v domácí izolaci. V pondělí 26. 10. 2020 bude proškolený zdravotnický personál domova odebírat vzorky z nosohltanu, k následnému PCR testování.

Vzhledem k opatření, která domov zavedl včasně na začátku 2. vlny, se jedná o testování klientů a personálu pouze z jednoho patra a v současné chvíli nemáme ani podezření, že by se nakazil někdo z klientů a vykazoval některé z příznaků. Zdravotní stav klientů je každý den pravidelně kontrolován zdravotními sestrami.

O vývoji aktuální situace Vás budeme průběžně informovat.

ZAKAZ NAVŠTĚV

platí do odvolaní od soboty 26.9.2020

(výjimky platí pro klienty v terminálním stádiu a klienty s opatrovníky)

BALÍČKY PRO KLIENTY – NE DOMÁCÍ VÝROBA

Na recepci našeho domova můžete stále donášet balíčky s potravinami pro Vaše příbuzné. Balíčky mohou obsahovat pouze koupené balené výrobky.

Vámi vyrobené pokrmy bohužel v současné situaci nebudeme přijímat.

Moc nám pomůže, pokud donesete potraviny, které jsme pro Vaše blízké zakupovali k tzv. svačinkám. Ulehčíte tak práci našim pečovatelkám, které jsou momentálně dost vytížené.

INFORMACE O CHODU DOMOVA

Momentálně platí ZÁKAZ VYCHÁZENÍ z areálu domova. Na vycházky po venkovním areálu klienti mohou, ale z bezpečnostních důvodů pouze s doprovodem. Ve všech prostorách, kromě pokojů, musí mít klienti roušku. Dále platí zákaz navštěvování se na jiných patrech a pokojích.

Chápeme, že tato omezení mohou být pro klienty nepříjemná, ale snažíme se minimalizovat všechna rizika a jednáme tak dle nařízení vlády.

Aktualizováno 23.10.2020


Domov pro seniory Pohoda se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 a vyhláškou 505/2006. Domov pro seniory Pohoda na základě uvedeného zákona provozuje dvě služby, podle § 40, terénní pečovatelskou službu a pobytové služby, dům pečovatelskou službou a podle § 49 domov pro seniory s celoročním pobytem.

Domov pro seniory Pohoda

Poskytujeme sociální služby seniorům starším 50ti let, kteří potřebují celodenní péči. Domov pro seniory má pro své klienty 84 lůžek na dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a na dvou apartmánech určených pro manželské páry. O klienty se starají pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovnice a další kvalifikovaný personál. Součástí celodenní péče je podpora, při zajišťování hygieny, při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc a podpora při vyřizování osobních nebo úředních záležitostí, poskytování celodenní stravy. Strava je poskytována podle potřeb dietního stravování. Klienti se mohou stravovat společně s ostatními v jídelně nebo individuálně na pokojích.

Součástí péče je individuální přístup ke každému klientovi a aktivizace pomocí konceptů bazální stimulace a smyslové aktivizace. Domov pro seniory Pohoda pořádá pro své klienty různé skupinové nebo individuální aktivity, např. oslavy narozenin, výlety po okolí, návštěvy kulturních památek, předčítání, rukodělné činnosti, pečení, pohybové aktivity, hraní stolních her, cestovatelské přednášky atp.  Účast na aktivitách je dobrovolná a klienti si sami vybírají, jaké aktivity chtějí navštěvovat.

Součástí areálu Domova pro seniory Pohoda je zahrada s terasou a altánem, dům s pečovatelskou službou, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře a rehabilitace.

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech. Kapacita pečovatelské služby je 80 klientů. Pečovatelská služba je určena obyvatelům Netolic, Perova Dvora, Grejnarova, Kratochvíle, Slouní a Schwarcenberku. Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. V areálu Domova pro seniory Pohoda je také dům s pečovatelskou službou s 9ti bytovými jednotkami. V domě s pečovatelskou službou není poskytována zdravotnická péče.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hodin v Netolicích a v městské části Petrův Dvůr (Kratochvíle, Slouně, Švarcenberk, Grejnarov).

.