DOMOV PRO SENIORY

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat sociální službu těm osobám, které mají omezené možnosti nebo snížené schopnosti zajistit si každodenní životní potřeby, protože jim v tom brání aktuální nebo dlouhodobá nepříznivá sociální situace a nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Zpravidla se jedná o seniory nebo osoby s tělesným či zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním, které dosáhly věku 50 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sociální službu včetně ošetřovatelské a zdravotní péče jim poskytujeme proto, aby mohli co nejvíce žít plnohodnotný a důstojný život v pobytovém zařízení, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Přitom respektujeme osobnost a jedinečnost každého člověka, o kterého pečujeme, jeho potřeby, očekávání a životní příběh. Klienty domova pro seniory považujeme za partnery, podle toho s nimi také spolupracujeme, jednáme a uplatňujeme individuální přístup. Chráníme jejich práva, důstojnost a autonomii.

 

DOMOV PRO SENIORY POSKYTUJEME

 • osobám s tělesným postižením, které dosáhly věku 50 let a z důvodu snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
 • osobám se zdravotním postižením, které dosáhly věku 50 let, jejich zdravotní postižení není překážkou pro kolektivní ubytování a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
 • osobám s chronickým duševním onemocněním, které dosáhly věku 50 let, jejich chronické onemocněním není překážkou pro kolektivní ubytování a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
 • seniorům.
Sociální službu domov pro seniory poskytujeme nepřetržitě, tedy 24 hodin denně 365 dní v roce.

 

DOMOV PRO SENIORY NEPOSKYTUJEME

 • osobám, které neodpovídají cílové skupině dle registrace sociální služby;
 • osobám, které jsou schopny za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat v přirozeném prostředí, případně v jiném pobytovém zařízení;
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy a osobnostních změn závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí pobytové formy péče ve zdravotnickém zařízení nebo vyžaduje vysoce odbornou ošetřovatelskou péči a každodenní dohled lékaře;
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v sociálním zařízení z důvodu akutní infekční nebo parazitární choroby;
 • osobám, které jsou zcela soběstačné a příchodem do domova seniorů by řešil svoji bytovou nebo rodinnou situaci.
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Poskytnutí ubytování
 • ubytování;
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 1. Poskytnutí stravy
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel (respektive 4 jídel: snídaně, oběd, svačina a večeře. Klientům s diabetes poskytujeme i druhou večeři)
 

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh;
 • pomoc při podávání jídla a pití;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při základní péči o vlasy nehty;
 • pomoc při použití WC.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.
 1. Sociálně terapeutické činnosti
 • činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících začleňování osob.
 1. Aktivizační činnosti
 • volnočasové a zájmové aktivity;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím;
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • větší oprava nebo úprava ošacení a prádla, přešívání;
 • označení prádla;
 • úkony při mimořádných událostech;
 • drobné opravy, nastavení prostředků v osobním vlastnictví;
 • doprava při individuálních jízdách;
 • revize elektrických spotřebičů.
 

Domov pro seniory má kapacitu 84 lůžek na dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a ve dvou apartmánech. Domov dále disponuje vlastní kuchyní, prádelnou a vedle interiéru jsou klientům také k dispozici přilehlé exteriéry v podobě terasy a zahrady.

 

Zájemce o poskytování domova pro seniory vyplní žádost. Na základě žádosti a sociálního šetření společně uzavřeme Smlouvu o poskytnutí sociální služby, ve které si dohodneme rozsah potřebné podpory, pomoci a péče.

 

Více informací Vám rádi poskytneme prostřednictvím e-mailu socialni1.pohoda@netolice.cz nebo na telefonu 728 959 833. Formulář žádosti vám můžeme po domluvě zaslat prostřednictvím České pošty. Vyplněnou žádost je možné donést na recepci Domova pro seniory Pohoda, zaslat poštou, e-mailem nebo po domluvě předat pečovatelkám ve své domácnosti.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Domov pro seniory Pohoda / Pečovatelská služba

Budějovická 159, 384 11 Netolice

IČ: 70947571; Identifikátor: 1726877

Datová schránka: cdykix5

 

Ředitelka domova pro seniory

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., telefon: 388 385 312, mobil: 606 741 110, e-mail: reditelka.pohoda@netolice.cz

 

Sociální pracovnice

Mgr. Bc. Ilona Hrubešová, DiS., telefon: 388 385 316, mobil: 728 959 833, e-mail: socialni1.pohoda@netolice.cz