PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální službu těm obyvatelům Netolicka, kteří mají omezené možnosti nebo snížené schopnosti zajistit si každodenní životní potřeby, protože jim v tom brání aktuální nebo dlouhodobá nepříznivá sociální situace. Zpravidla se jedná o seniory, osoby s tělesným postižením nebo zdravotním postižením a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sociální službu jim poskytujeme proto, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí a mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Přitom respektujeme osobnost a jedinečnost každého člověka, o kterého pečujeme, soukromí jeho i jeho blízkých. Klienty pečovatelské služby považujeme za partnery, podle toho s nimi také spolupracujeme, jednáme a uplatňujeme individuální přístup.

 

PEČOVATELSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME

 • osobám s tělesným postižením;
 • osobám se zdravotním postižením;
 •  rodinám s dítětem či dětmi do 4 let věku;
 • seniorům.
 

Věková kategorie klientů jsou děti do 4 let věku a dospělý od 18 let věku. V případě, že poskytujeme pečovatelskou službu rodinám s dětmi do 4 let, jedná se o ty rodiny, které pečují o dítě s postižením nebo se jim narodila trojčata (popřípadě čtyř a vícerčata). Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovních dnech od 07.30 do 16.00 hodin v Netolicích a městské části Petrův Dvůr (Kratochvíle, Slouně, Švarcenber a Grejnarov).

 

PEČOVATELSKOU SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči 24 hodin denně;
 • osobám, které nejsou příjemci invalidního nebo starobního důchodu;
 • osobám, které nemají trvalou adresu v Netolicích nebo v městské části Petrův Dvůr.
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití;
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
 • pomoc při použití WC.
 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
 • dovoz nebo donáška jídla;
 • pomoc při přípravě jídla a pití;
 • příprava a podání jídla a pití.
 

 1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti;
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování;
 • donáška vody;
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;
 • běžné nákupy a pochůzky;
 • velký nákup, např.: týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti;
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení dětí do školního zařízení, k lékaři a doprovázení zpět;
 • doprovázení dospělých do školy, školního zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • doprava klienta vozidlem poskytovatele (Fabia/ WV trans.) – Netolice, Petrův Dvůr, Babice, Olšovice, Chvalovice, Mahouš, Němčice, Lužice, Malovice;
 • doprovod klienta, např.: na vycházky, nákupy;
 • dohled nad klientem (nad požitím léků, předčítání);
 • telefonování na žádost klienta, např. objednávání k lékaři (v rámci ČR);
 • úklid společných prostor domu, chodníku, sněhu;
 • drobné práce na zahradě, úprava hrobu;
 • přeprava drobných věcí do 15 kilogramů;
 • péče o domácí zvíře (nakrmení, krátké vyvenčení).
 

Kapacita pečovatelské služby je 80 klientů, okamžitá kapacita jsou 2 klienti.

 

Zájemce o poskytování pečovatelské služby vyplní žádost. Na základě žádosti a sociálního šetření společně uzavřeme Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, ve které si dohodneme rozsah a dobu poskytování potřebné podpory, pomoci a péče. Smlouvu je možné uzavřít také pouze na dobu určitou, například než se zlepší klientův zdravotní stav.

 

Více informací Vám rádi poskytneme prostřednictvím e-mailu pecovatelska.pohoda@netolice.cz nebo na telefonu 702 066 733. Formulář žádosti vám můžeme po domluvě zaslat prostřednictvím České pošty. Vyplněnou žádost je možné donést na recepci Domova pro seniory Pohoda, zaslat poštou, e-mailem nebo po domluvě předat pečovatelkám ve své domácnosti.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Domov pro seniory Pohoda / Pečovatelská služba

Budějovická 159, 384 11 Netolice

IČ: 70947571; Identifikátor: 8439305

Datová schránka: cdykix5

 

Vedoucí pečovatelské služby

Mgr. Bc. Petra Pfeffrová, telefon: 702 066 733, e-mail: pecovatelska.pohoda@netolice.cz

Pečovatelky

Telefon: 388 385 330 nebo 723 533 429