Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Pohoda

V pohodě
v Pohodě

Poslání

Respekt ke stáří a životnímu příběhu klientek a klientů, o které se v Domově pro seniory Pohoda Netolice staráme, je nepostradatelnou součástí naší práce.

Jsme přesvědčeni, že si zaslouží podporu, pomoc či péči, pakliže ji potřebují. Proto je naším posláním být jim nápomocni, pokud se nemohou zčásti či zcela podílet na péči o sebe sama. Činíme tak prostřednictvím kvalitních sociálních služeb, které poskytujeme se zájmem podílet se na osobní spokojenosti a kvalitě života našich klientek a klientů v období nemoci, stáří nebo jiné nepříznivé sociální situace.

Víme, že jsou pro ně nejdůležitější především dobré vztahy s rodinou a jejich osobní autonomie. Proto jsme partnery nejen těm, kterým poskytujeme pečovatelskou službu nebo žijí v domově pro seniory, ale i jejich rodinám a blízkým osobám. V Domově utváříme takové zázemí, které klientkám a klientům co nejvíce nahrazuje domácí prostředí, ve kterém se cítí dobře.

Je pro nás důležité být součástí místní občanské společnosti a být dobrým zaměstnavatelem. Řídíme se Etickým kodexem zaměstnanců Domova pro seniory Pohoda a držíme se motta: V pohodě v Pohodě.

rozšířené vyhledávání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů v Domově pro seniory Pohoda

Domov pro seniory Pohoda v Netolicích zpracovává osobní, citlivé a jiné údaje svých klientů a zaměstnanců dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracování těchto údajů se týká obou registrovaných služeb, tedy Domova pro seniory Pohoda a Terénní pečovatelské služby. Osobní údaje jsou Domovem pro seniory Pohoda zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

 

Osobní, citlivé a jiné údaje jsou zpracovávány z důvodů:

 • žádosti o poskytnutí sociální služby
 • poskytování sociální služby
 • poskytování zdravotně-ošetřovatelské péče
 • evidence zájemců o zaměstnání a výběrového řízení
 • pracovně-právní a mzdové agendy
 • statistického vykazování poskytovaných služeb
 • prezentace poskytovaných služeb
 • vedení účetnictví Domova pro seniory Pohoda
 • žádostí a dotací různých projektů
 • smluv a objednávek externích služeb
 • ochrany osob a majetku

 

Domov pro seniory Pohoda zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa, na které se klient zdržuje
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • druh a číslo osobního dokladu
 • zdravotní pojišťovnu
 • informace o ustanovení podpůrného opatření, je-li přiznáno např. opatrovnictví
 • kontakt na kontaktní osobu

Základní údaje je klient povinen uvést. Poskytnutí základních údajů klientem a jejich zpracovávání Domovem pro seniory Pohoda je podmínkou pro zpracování služeb.

 

Další nepovinné údaje zpracovávané Domovem pro seniory Pohoda jsou:

 • druh a výše důchodu
 • nepojistné sociální dávky
 • údaje pro tvorbu biografické anamnézy

 

Uchování osobních údajů

Oprávnění získávat osobní údaje dává poskytovatelům sociálních služeb zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění, který stanovuje povinnost uzavírat s klienty písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. Na základě zvláštní smlouvy je poskytovatel oprávněn poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákona č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Domov pro seniory Pohoda shromažďuje pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby a zdravotní péče. Pracovníci mají k údajům takový přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji klientů, která jsou povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost. Poskytovatel má zaveden takový systém, aby údaje shromažďované o klientech (v písemné i elektronické formě) nemohly být zneužity. Klient má možnost kdykoli do svého osobního spisu nahlédnout a nechat si z něj pořídit kopie.

Uvedené údaje jsou uchovány po dobu poskytování sociální služby nebo do odvolání daného souhlasu. Po ukončení poskytování sociální služby jsou údaje uchovány dle spisového a skartačního řádu Domova pro seniory Pohoda.

 

Práva klientů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Klient Domova pro seniory Pohoda má právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na kopii osobních údajů
 • na opravu osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Kamerový systém

Vstupy do areálu Domova pro seniory Pohoda jsou z důvodu ochrany osob a majetku sledovány kamerovým systémem. Snímané prostory jsou zřetelně označeny piktogramem. Vstupem do Domova pro seniory Pohoda berou všechny osoby na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Kontakt

Svátek

Svátek má Marcela

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den svobody tisku

Zítra má svátek Alexandra

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 0 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 7/-3 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 8/-2 °C
úterý 23. 4. oblačno 9/-3 °C

Naši partneři

nahoru